Studies of the area

Analiză şi diagnostic privind potenţialul de dezvoltare agro-turistică a teritoriului Gal Zona Sătmarului

Analiză şi diagnostic privind potenţialul de dezvoltare agro-turistică a teritoriului Gal Zona Sătmarului în vederea implementării planului de dezvoltare locală
Proiect nr. 276/22.09.2014