Leader tengely

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv IV. tengelyének, azaz a LEADER alapnak a célkitűzése: a helyi kezdeményezésekre alapozó működés, az „alulról felfelé való építkezést’’ használva, bevonva a helyi szereplőket saját térségük fejlesztésébe.

 A LEADER kezdeményezés „alulról felfelé való építkezés”, egy olyan módozat, amely megengedi a  helyi szereplőknek, hogy meghatározzák a térségük szükségleteit, amellyel a teritórium hozzáadott értékét növelik közgazdasági, demográfiai, oktatási, kulturális, stb szempontból, egy olyan vidékfejlesztési stratégia keretén belül, amelyet helyi szinten fognak megvalósítani.

  A vidékfejlesztést  helyi szereplők irányítják, akik kezében van a döntéshozatal, és felelősek az idő során az elhatárolt terület fejlődéséért. A tevékenységek, amelyek támogatva lesznek a LEADER fejlesztések által, szervesen beépülő, összefüggő tevékenységek, amelyek a vidéki gazdaság változatossá  tételéhez vezetnek, ezzel a közösség javát szolgálva. Ugyancsak a IV-es LEADER tengely által finanszírozásra kerül az intézményfejlesztés, egy integrált stratégia létrehozása érdekében, mely lehetőséget nyújt a vidék szereplői számára, hogy több tevékenységi területen is közben járhassanak a közösségért. A IV-es LEADER tengely célkitűzései hatályba ültetve „lépésről lépésre”, először a helyi szereplők képzésére össpontosítanak és a terület támogatására  a vidékfejlesztési stratégia lebonyolitásában. A Helyi Akciócsoportok olyan szervezetek, amelyek partnerséget alkotnak a köz-, magán-, civil szféra között egy vidéki homogén területen, melyek meg kell hogy feleljenek egy sor követelménynek,  a szerkezetüket és a lefedett  területet illetően, ahol a stratégiát megvalósítják.

 A IV-es tengely 3 intézkedést foglal magába:

 41-es intézkedés-A Vidékfejlesztési Stratégiák Hatályba Ültetése

 421-es intézkedés-Az Együttműködési Pályázatok Hatályba Ültetése

 431-es intézkedés-A Helyi Akciócsoportok Működése, kompetenciák elsajátítása és a terület népszerűsítése, mozgósítása