Ügyviteli részleg

 

A HACS vezető

 • Irányítja az egyesület tevékenységét és felügyeli a munkamódszerek betartását.
 • Hatékonyan irányítja a Ügyviteli részleg tevékenységét, elsősorban ami a kommunikációval és a tájékoztatással valamint a HACS-hoz benyujtott  pályázatok kivitelezésével kapcsolatos.
 • A lakosság és a területfejlesztésben részt vállaló személyek tájékoztatása a HACS hatékony működéséről és a helyi fejlesztési programok és stratégia kivitelezéséről.
 • Szerződéseket köt a beszállítókkal, az ügyfelekkel, a haszonélvezőkkel és a stratégiai partnerekkel.
 • Jóváhagyja a befektetési beszámolókat, az alkalmazottak fizetéseit, az egyesület gazdasági beszámolóit.
 • Tájékoztatja az alkalmazottakat és az együttműködő szervezeteket a stratégiai célkitűzésekről.

Technikai részleg

 • a technikai részleg feladata a HACS-hoz ledott pályázatok ellenőrzése és kiválasztása
 • hozzájárulnak  a HACS pályázatainak  kivitelezéséhez
 •  pályázati felhívások meghirdetése
 • a tájékoztató iroda munkájának az irányítása
 • a leadott pályázatok ügyviteli elemzése
 • a leadott pályázatok technikai-gazdasági szempontból való ellenőrzése
 • kiegészítő információk beszerzése
 • határozott döntések meghozatala a pályázatok kivitelezése vagy az esetleges problémák feltárása után
 • a pályázatok napi szinten való kezelése
 • az erőforrások hatékony és helyes kezelése
 • a komponensek tevékenységeinek összehangolása
 • a pályázatok eredményeiről készített beszámolók elkészítése

Animátor

Az animátor a kapcsolattartó személy az egyesület és a konkrét célcsoportok között, az ő feladata a két fél közötti információk  áramlásának a biztosítása, hogy a célcsoportok azonosulhassanak az egyesület célkiűzéseivel.  

Feladatai:

 • a népszerüsítő, tájékoztató és kommunikációs tevékenységek végrehajtása, beleértve a kivonatok,sajtóhírek elkészítését, a sajtókonferencia helyszíneinek a biztosítását, stb.
 • Szaktanácsadás a felmerülő vidékfejlesztési problémákról a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervvel kapcsolatban
 • A 431.2-es intézkedés által előírt népszerűsitési tevékenységek, képzések
 • Saját arculat kialakítása
 • Információs anyagok készítése és bemutatása

 Közvetlenül hozzájárul a lakosok és a terület fejlesztésésben résztvevő szereplők tájékoztatatásához, a HACS hatékony működését és a helyi fejlesztési stratégia tevékenységeit illetően.

 

Titkársági dolgozó 

 • a levelezés kezelése a szervezeten belül
 • a levelek továbbítása a címzettekhez
 • a vezető testület határozatainak és döntéseinek az jegyzékbe vétele, iktatása, ezek bélyegzővel és pecsétel való ellátása s ezek kiosztása az ügyviteli részleg körében
 • a bélyegzők felügyelete
 • a szervezet delegációs jegyzékének  a vezetése és megőrzése
 • a vezetőség intézkedési jegyzékének a vezetése és megőrzése
 • protokol feladatok ellátása
 • postai bélyegek nyilvántartása
 • a bejövő és kimenő telefonhívások  kezelése
 • a telefon üzenetek felvétele és tovabbadása
 • iratok szerkesztése, gépelési feladatok ellátása
 • az egyesület előkönyvelésésnek vezetése
 • az iroda hatékony működéséhez szükséges eszközök beszerzése az ügyviteli részleg számára

 

Külső szakértő  a  pályázatok elbírálásához

 • Megvizsgálja az egyesület és a részlegek által szolgáltatott iratokat és véleményezi a felvetett témákat
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályokban fellépő változásokat, a kivitelezésben fellépő módosításokat stb, és  az érdekelt személyek tudomására hozza
 • A HACS alkalmazottak  felvilágosítása és tájékoztatása olyan problémák esetében, melyek nem oldhatóak meg helyi szinten
 • Részt vállal pályázati útmutatók kidolgozásában, ugyanakkor  felülvizsgálja a HACS által kibocsájtott dokumentumokat
 • Részt vállal és megoldást keres az időközben felmerülő problémákra
 • Részt vesz a pályázatok kiértékelésében