În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 şi OG nr. 37/2003 cu modificările ulterioare şi cele ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din Zona Sătmarului, reprezentantul legal al asociaţiei a convocat Consiliul Director în data de 29 august 2013, ora 15:00,  în localitatea Botiz, judeţul Satu Mare.

Reprezentanţii Compartimentului Administrativ al GAL Zona Sătmarului au organizat un grup de lucru pentru membrii ADMC Zona Sătmarului, având ca temă „Creşterea şi dezvoltarea cultural-educativă a teritoriului GAL”. Întâlnirea a avut loc în localitatea Botiz, vineri 30 august 2013.

Gal Zona Sătmarului a organizat, joi, 29 august, un Grup de lucru cu tema „Susţinerea şi promovarea produselor tradiţionale din GAL Zona Sătmarului”, în localitatea Botiz. La lucrări au participat reprezentanţii autorităţilor publice locale, partenere GAL, directorul OJPDRP Satu Mare, Gabriel Mihali, precum şi reprezentanţii Consiliului Director.

Sâmbătă, 17 august, membrii Compartimentului Administrativ au participat la Ziua Familiei, care s-a sărbătorit în comuna Micula.

La evenimentul organizat de primăria comunei Micula, au participat peste 300 de localnici. Localnicii s-au adunat lângă pădurea din localitate pentru petrece împreună o zi, dedicată familiei.

Oldalak

Látogatószám: 11117