COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR

Comitetul de selectare a proiectelor va fi alcătuit din 7 membrii GAL, fiecare membru va avea o persoană supleant pentru cazurile în care nu poate participa la întrunirile comitetului. Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste întruniri va lua parte şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean.

Comitetul de Selecție al proiectelor se subordonează Adunării Generale al viitoarei Asociații. În procesul de selectare a membrilor din comitetul de selectare a proiectelor  s-a ţinut cont de reprezentarea echilibrată a sectoarelor public - privat şi ONG. Pe lângă reprezentativitatea mai mare a membrilor sectorului civil şi privat s-a ţinut cont şi de respectarea prevederilor programului Leader de abordarea de jos în sus, astfel membrii comitetului de selectare a proiectelor se compune mai mult din actori locali. Fiecare membru al comitetului de selectare reprezintă un anumit sector de dezvoltare, membrii comitetului au următoarea structură:

  • Reprezentantul sectorului IMM-urilor
  • Reprezentantul societăţii civile, a ONG-urilor  
  • Reprezentantul cultelor şi culturii
  • Reprezentantul tinerilor şi a femeilor
  • Reprezentantul sectorului agricol – fermierilor
  • Reprezentantul sectorului public
  • Reprezentantul minorităţilor şi sectorului social

Membrii titulari ai Comitetului de Selecţie

Membru titular

GĂMAN MIHALY

reprezentant al CL Dorolţ

Membru titular

MIKE ROBERT

reprezentant al SC MIKE COMPANY SRL

Membru titular

HUSZTI IULIU CSABA

reprezentant al SC DEPOZIT LF SRL

Membru titular

DAVID GABRIELA TICUŢA

reprezentant al DAVID G GABRIELA TICUŢA

Membru titular

MEGHIŞAN FLAVIU GHEORGHE

reprezentant al Asociaţiei Lotus 2009 Odoreu

Membru titular

KISS IOSIF

reprezentant al Parohiei Reformate Păuleşti

Membru titular

STOICA VASILE

reprezentant al Asociaţiei Interetnică Drumul Voinicilor

Membrii supleanţi ai Comitetului de Selecţie

Membru Supleant

EVA MARIAN

reprezentant al CL Viile Satu Mare

Membru Supleant

BOB PETRU

reprezentant  al SC Tip Top Bob SRL

Membru Supleant

VAJAS JANOS ZSOLT

reprezentant al SC Agro Lend SA

Membru Supleant

MĂDĂRAS MARIA

reprezentant al SC Gabriela SRL

Membru Supleant

MIHALY ŞTEFAN

reprezentant al Parohiei Reformate Odoreu

Membru Supleant

UNGVARI ELISABETA

reprezentant al Asociaţiei Zestrea

Membru Supleant

CRIŞAN DĂNUŢ ANTONIO

reprezentant al Parohiei Ortodoxe Bicaz