Consiliul director


Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei. Componenţa sa este numai din reprezentanţi ai membrilor Asociației. Reprezentanţii membrilor care provin din oraşe nu vor avea o pondere mai mare de 25% în Consiliul Director. 

Consiliul Director este organul executiv care conduce Asociaţia între sesiunile Adunării Generale ale asociaţiilor, fiind ales pe o perioadă de 2 ani.Consiliul director este format din 11 membri, şi va funcţiona conform atribuţiilor prevăzute în statutul asociaţiei.

Consiliul director este alcătuit dintr-un preşedinte, doi vicepreşedinţi un secretar şi şapte membri. Preşedintele este ales de membrii Consiliului director din cadrul lor. Fiecare membru al Consiliului director are dreptul la un singur vot. Preşedintele Consiliului Director este şi Preşedintele Asociaţiei.

Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. În exercitarea competenţelor sale, Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 

Componenţa Consiliului Director

 

Nr. Funcţia Nume şi prenume ocupaţia
1  Preşedinte MIKE ROBERT  ADMINISTRATOR SC MIKE COMPANY SRL
2  Vicepreşedinte CHIRILA ALMON PAROHIA ORTODOXĂ VETIŞ
3  Vicepreşedinte VERSENYI ISTVAN PAROHIA REFORMATĂ DARA
4  Secretar POP IOANA CARMEN ADMINISTRATOR PAPILLON SRL
5  Membru KISS SANDOR ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE DIN SOCOND
6   Membru GRUMICI CRISTINA EXPERT CONTABIL GRUMICI CRISTINA MARA
7   Membru TAR ATTILA PRIMĂRIA LAZURI
8   Membru HORVATH IOSIF II HORVATH
9   Membru PIRICSI ARTUR PRIMĂRIA LIVADA
10   Membru EVA MARIAN REPREZENTANT PRIMĂRIA VIILE SATU MARE
11   Membru CRIŞAN DĂNUŢ ANTONIO PAROHIA ORTODOXĂ BICAZ