Grup de lucru: Creşterea şi dezvoltarea cultural-educativă a teritoriului GAL