Infrastructura agroturistică recreativă

Spaţiul destinat relaxării, distracţiei, agrementului în general, este dat atât de potenţialul cadrului natural, cât şi de amenajările antropice destinate recreaţiei. Potenţialul natural al unui teritoriu trebuie exploatat, astfel încât să aibă loc o dezvoltare durabilă în timp şi totodată trebuie conservat şi valorificat într-un mod cât mai optim.

Din punct de vedere al valențelor agroturistice ale spațiului analizat, bazate pe infrastructura recreativă, rolul principal este deținut de următoarele obiective:

a)      piscinele și saunele hoteliere;

b)      sălile de sport, terenurile și bazele de agrement;

c)      iazurile și bălțile piscicole;

d)      rezervațiile naturale și siturile Natura 2000;

e)      livezile, podgoriile și pivnițele vinicole;

a)      casele țărănești și gospodăriile tradiționale.

a)                  Piscinele și saunele hoteliere

Există puţine structuri turistice cu funcţie de cazare care dispun de saune și/sau piscine de exterior și interior. Dintre acestea se remarcă Motelul ”La Conac” (comuna Botiz) care dispune de piscină interioară încălzită, jacuzzi, două  saune (uscată, umedă) și

Hotel ”Lacul lui Pintea” (oraș Livada)care în zona de agrement a hotelului cuprinde 2 piscine (una pentru copii), lac pentru pescuit/sporturi nautice şi plajă.

b)                  Sălile de sport, terenurile și bazele de agrement

În scop recreativ-sportiv există terenuri și săli de sport amplasate în cea mai mare parte în incinta unităţilor de învățământ. Asociat acestora, trebuie amintite și terenurile dejoacă pentru copii și parcurile de recreere care prezintă diferențieri sub aspectul suprafeței, gradului de echipare și capacității și gradului de întreținere.

c)                  Iazurile și bălțile piscicole

            Lacurile artificiale (iazuri, bălți) se întâlnesc în număr destul de mare pe teritoriul analizat, ceea ce contribuie la sporirea gradului de atractivitate peisagistică și de nuanţare tipologică a formelor de practicare a agroturismului: turism de agrement, turism piscicol, turism cinegetic (ornitofaună acvatică), sporturi nautice, etc.

Amenajarea piscicolă de la Livada - are o suprafață totală de 48 ha, constituită din două bazine despărțite de un dig. Este populată cu crap și caras.

            Amenajarea piscicolă de la Bercu Nou – are o suprafață totală de 270 ha, constituită din 4 bazine, dintre care 2 mai mari. Este amplasată în apropierea drumului DJ 194A Satu Mare-Micula. Lacul este populat cu următoarele specii de pești: crap, caras, roșioară, fitofag, babușcă.

            Lacul de tip iaz de la Hodișa –este ampasat în comuna Socond și are o suprafață a luciului apei de 12,0 ha. Lacul este populat cu crap, caras, roșioară, babușcă.

Amenajarea piscicolă de la Dara – se află poziționată la intrarea în localitate și este populată în principal cu următoarele specii de pești:carp și amur.

            Bălțile piscicole de la Oar – sunt amplasate în centrul localității, la cca. 300 m sud și se extind pe o suprafață de  3,6 ha, fiind despărțite de un drum de acces. Predomină crapul, iar pe locul doi este specia amurul. Dintre speciile de pești răpitori în număr mai mare sunt: carasul și știuca.

            Lacul de pescuit ”Moby Dick” din Dorolț–are un bogat fond piscicol și se extinde pe o suprafață de 6,0 ha. Este situată între localitățile Dorolț și Dara, pe drumul național DN 19A. Sunt amenajate 21 de pontoane care oferă pescarilor posibilitatea de a pescui în cele mai bune condiții. Se pescuiește crap, somn, șalău, fitofag și știucă,atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, existând posibilitatea utilizării amenajărilor/dotărilor specifice pescuitul sportiv (închirierea de căsuțe cu terasă, bărci, locuri de campare, etc.).

            Balta de pescuit de la Adrian – situată pe teritoriul localității omonime, are o suprafață de 1,8 ha și este populată cu următoarele specii de pești: crap, amur, caras, fitofag, biban și somn.

Balta piscicolă Berindan (comuna Odoreu) - a fost folosită de cetățeni, era o adevărată sursă de hrană pentru satele din jurul ei, locuitorii satului Eteni erau renumiți în arta pescuitului. În prezent Balta Berindan se întinde pe 34,0 ha, împărțită în două, o parte de 26,0 ha populată și cu o faună bogată, vegetație frumoasă, în această parte este prezentă o specie rară de nuferi (Nymphaea alba) planta protejată de lege, a doua parte a bălții, 8,0 ha, nu este populată și nu este folosită în prezent, urmând a fi amenajată.

Se remarcă valoarea ridicată a biotopurilor formate din specii faunistice care trăiesc în preajma lacurilor, de interes turistic fiind: barza neagră (Ciconia nigra), raţa sălbatică (Anas platgrincos), sitarul de mal (Limosa limosa), lăcarul de pipirig (Acrocephalus paludicola), bizamul (Ondatra zibethicus), vidra (Lutra lutra), ş.a.