Instruire pe tema Abordare Leader

Asociaţia de Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din Zona Sătmarului a organizat o Instruire pe tema Abordare LEADER: Implementarea programului Leader la nivel local, cu participarea a zece lideri locali la care s-au adăugat personalul Biroului Administrativ. Instruirea a fost susţinută de doi experţi în domeniu de la Civitas Consulting din Cluj Napoca.

            Instruirea s-a desfăşurat în perioada 14-16 noiembrie 2012, la pensiunea „Lacul lui Pintea” din Livada. 

 

Tematica instruirii a fost:

Ziua 1 – Implementarea programului LEADER

-          Prezentarea programului LEADER – concept general, istoric, bune practici

-          Management de proiecte – concept de bază

-          Structura proiectelor europene – studiu de fezabilitate, memoriu justificativ, documente solicitate, avize

Ziua 2 - Implementarea programului LEADER

-          Măsura 431.2 – Funcţionarea GAL şi animarea teritoriului

-          Măsura 421 – Cooperare între GAL-uri

-          Exerciţii practice, discuţii, sesiune de întrebări

Ziua 3 - Implementarea programului LEADER

-          Măsura 4.1 – implementarea proiectelor

-          Fluxul procedural, elaborarea ghidurilor, lansarea apelului, selecţia proiectelor şi monitorizarea

-          Exerciţii practice, discuţii, sesiune de întrebări

 

Galerie Foto