Realizări

Comuna Viile Satu Mare şi-a achiziţionat un buldoexcavator şi tractor prin GAL Zona Sătmarului

Comuna Viile Satu Mare şi-a încheiat achiziţia de utilaje prin măsura 322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoarea a moștenirii rurale”prin proiectul intitulat „Achiziţionare utilaj multifuncţional şi tractor agricol pentru comuna Viile Satu Mare, judeţul Satu Mare”, depus la GAL Zona Sătmarului, prin porgramul LEADER. Valoarea nerambursabilă a proiectului este de 75.250 euro.

Pagini