Şedinţa Extraordinară AGA, 15 noiembrie 2012

În data de 15 noiembrie 2012, ora 17:00, la Pensiunea „Lacul lui Pintea” din localitatea Livada, judeţul Satu Mare, s-a întrunit Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din Zona Sătmarului.

Au fost prezenţi: Găman Mihai, Mitre Dorin, Crasnai Ioan, Szucs Szabolcs, Pop Dumitru, Doboş Ştefan, Piricsi Artur, Codrea Ionel Daniel, Horvath Victoria, Chirilă Almon, Versenyi Istvan, Pongracz Antal, Kiss Sandor, Tarr Attila, Pop Ioana Carmen, Marian Eva, Ardelean Ioan.

Ordinea de zi, supusă aprobării de către managerul GAL, Toga Judita a fost:

   1. Alegerea noului Consiliu Director al Asociaţiei de Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din Zona Sătmarului;
   2. Numirea membrilor în Comisia de Contestaţii;
   3. Aprobarea punctajelor acordate la criteriile de selecţie, respectiv aprobarea apelurilor de selecţie privind sesiunea de primire a cererilor de proiecte aferente măsurilor:  41.111 “Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe” şi 41.143Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”, din cadrul programului LEADER;
   4. Aprobarea cererilor de adeziune ca membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din Zona Sătmarului;
   5. Aprobarea programului de achiziţii modificat pe anul 2012;
   6. Informaţii cu privire la stadiul de implementare a proiectului Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului

Ordinea de zi a fost votată şi aprobată în unanimitate.