Vetiș

Prima atestare documentară a localităţii Vetiş datează din 1238.


Satul Decebal s-a format în anul 1924 din colonişti români aduşi din Maramureş.
Satul Oar a fost atestat documentar în anul 1312.


Din secolul al XII datează şi actuala biserică a cultului reformat care este declarat monument de arhitectură. Vechea monografie austro-ungară din anul 1459 aminteşte că aici se găseau 241 familii, cu un număr de 1760 suflete. Tot în această monografie se pomeneşte că încă din anul 1240 a existat o biserică de lemn, care a fost incendiată şi arsă de către tătari. Denumirea localităţii după unele cercetări efectuate de parohia ortodoxă poate să derive din latinescul Veta, care înseamnă o suprafaţă întinsă, acoperită cu tufăriş, lăstăriş, cea ce este şi foarte probabil, deoarece înainte de regularizarea râului Someş zona era împânzită de meandrele râului. Satul Oar este atestat documentar din secolul al XII-lea, aici existând o cetate din pământ, fapt confirmat şi din traducerea din limba maghiară a actualei denumiri .